Thanksgiving Throwdown | Washington Redskins - Redskins.com

Thanksgiving_throwdown-website-header-ended

Paisano's Thanksgiving Throwdown!

Win a trip to Dallas this Thanksgiving to see the Redskins beat the Cowboys, AGAIN!

Roundtrip Airfare

Roundtrip Airfare

$150 Gameday Gift Card

$150 Gameday Gift Card

One Night Hotel Stay

One Night Hotel Stay

$500 Gift Card For Dinner

$500 Gift Card For Dinner

Four Game Tickets

Four Game Tickets

Field Passes

Field Passes

Advertising